شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام استفاده از ماسک

۱۲ آبان ۱۳۹۹
دو شنبه 2 نوامبر 2020

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع: الزام استفاده از ماسک

سلام علیکم؛

احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 60108/60108ج مورخ 99/08/10 اتاق محترم اصناف تهران و ضمائم مربوطه ، مبنی بر الزام استفاده کلیه افراد از ماسک و عدم ارائه خدمات به مشتریان فاقد ماسک جهت آگاهی و رعایت کامل مفاد نامه مذکور ارسال می گردد .

- شماره نامه:331/ح/الف
- تاریخ نامه: 99/08/11پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 486348

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License