شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور تعيين كرد:

روش محاسبه‌ي حق توقف

27 مرداد 1389
چهار شنبه 18 اوت 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

هيأت‌ مديره‌هاي محترم انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي داخلي سراسر كشور!

موضوع: حق توقف؛

سلام عليكم؛

احتراماً با عنابت به مصوبه يكصد و شصنت و پنجمن جلسه شوراي هماهنگي ترابري كشور و بررسي نقطه نظرات كانون مترم انجمن‌هاي صنفي رانندگان بار كشور و انجمن محترم صنفي شركت‌هاي حمل و نقل فوق سنگين در خصوص موضوع صدرالذكر به آگاهي مي‌رساند با عنايت به بررسي به عمل آمده درهيأت مديره اين كانون مقرر گرديد موارد ذيل اعمال گردد:

1. طبق بند 4 صورتجلسه مورخ 25/1/87 ميزان حق توقف بعد از كسر 12 ساعت اوليه از شروع وقت اداري 1400 ريال به ازاء هر تن ساعت توقف افزايش و از 48 ساعت به بعد 1550 ريال با ازاء هر تن ساعت توقف افزيش يابد.

ضمناً ميزان حق توقف كاميون‌هاي خاور بعد از كسر 8 ساعت اوليه طبق بند يك عمل خواهد شد.

شايان ذكر است، چنانچه راننده‌اي بعد از ساعت اداري (14 بعد از ظهر) به مقصد برسد شركت و يا صاحب كالا هيچگونه مسؤليتي در قبال تخليه بار نداشته و زمان تخليه بار آن از شروع وقت اداري روز بعد خواهد بود.

در مورد بقيه‌ي بند‌هاي صورتجلسه فوق هيچگونه تغييري حاصل نشد.

2. درمورد بوژي دارن مقرر گرديد:
- الف . تريلي كمرشكن 5 و 6 محور بعد از كسر معافيت 24 ساعت اوليه توقف، به ازاء هر 24 ساعت 000/005/1
- ب . تريلي كمرشكن 7 محور بعد از كسر معافيت 24 ساعت اوليه توقف، به ازاء هر 24 ساعت 000/000/2 (دو ميليون ريال)
- ج . تريلي كمرشكن 9 محور بعد از كسر معافيت 24 ساعت اوليه توقف، به ازاء هر 24 ساعت 000/500/2 (دو ميليون پانصد هزار ريال)
- د. تريلي كمرشكن 11 محور بعد از كسر معافيت 24 ساعت اوليه توقف، به ازاء هر 24 ساعت، 000/000/3 (سه ميليون ريال)
- ر. تريلي بوژي .. . محور بعد از كسر معافيت 48 ساعت اوليهف هر محور بوژي به ازاء هر 24 ساعت 000/400 (چهارصد هزار ريال) مي‌باشد. در صورت توقف بيش از 5 روز معافيت منظور نخواهد شد (صرفا جهت تريلي بوژي).

- و من الله التوفيق
- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16/4/89
- شماره نامه: 6798/89/الف/ك


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 752574

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون سرلسری انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License