شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرايط شمول توافق خوداظهاري مالياتي اعلام شد

27 مرداد 89
چهار شنبه 18 اوت 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران وحومه

سلام عليكم

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 11809/337/م مورخ 16/5/89 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و ضمائم مربوطه به استناد دستور العمل شماره 12972/200 مورخ 18/4/89 رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، مؤدياني كه اظهارنامه‌ مالياتي عملكرد سال 1388 خود را با پرداخت 40 درصد ماليات سال گذشته به عنوان ماليات علي الحساب تا پايان وقت اداري 22/4/88 پرداخت نموه‌اند با رعايت ساير شرايط مقرر در دستور العمل صدر الذكر مشمول توافق و تفاهم خود اظهاري خواهند بود.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس اتحاديه
- تاريخ نامه: 25 مرداد 89
- شماره نامه:76311/ح/الف


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License