شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد ۹۸

۹ دی ۱۳۹۸
دو شنبه 30 دسامبر 2019 بوسيله ى حسین احمدی‌ زاده رپیس هیآت مدیره انجمن

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع:نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد ۹۸

سلام علیکم؛

احتراما ، عطف به نامه شماره 101020/ب.م مورخ 98/09/27 اتاق محترم اصناف تهران به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان محترم امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 98 جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: ‌828/ح/الف
- تاریخ نامه: 98/10/07