شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

قانون صدور چک

۴ آبان ۱۳۹۸

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع:قانون صدور چک

سلام علیکم؛

احتراما ، عطف به نامه شماره 81891/21ج مورخ98/08/01اتاق محترم اصناف تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 7/09/9017مورخ 98/07/23اتاق محترم اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 98/209899 مورخ 98/06/25 بانک مرکزی در خصوص قانون صدور چک ابلاغی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: 635/ح/الف
- تاریخ نامه: ۴/ ۸/ ۱۳۹۸پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 512036

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License