شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

لزوم بررسي اصل مدارك رانندگي هنگام صدور بارنامه

20 تير 1389
يكشنبه 11 ژوئيه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تهران و حومه!

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه‌ شماره 12776/11 مورخ 30/3/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منظم به تصوير نامه شماره 4/74/37769 مورخ 23/3/89 مدير كل محترم دفتر ايمني و ترافيك درخصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند؛

برابر گزارشات ارسال از پليس محترم راهور ناجا، تعدادي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي اقدام به صدور بارنامه و صورت وضعيت براي رانندگاني مي‌نمايند كه اصل مدارك رانندگي آن‌ها به دليل ارتكاب تخلفات رانندگي به استناد مقررات موضوعه در قبال اخذ رسيد ضبط گرديده است كه ارايه خدمات فوق به اينگونه رانندگان طبق مواد 3 و 4 آئين‌نامه حمل بار و مسافر تخلف محسوب و در مراجع ذيصلاح مورد رسيگي قرار ميگيرد.

لذا هنگام صدور بارنامه اصل مدارك راننده الزامي مي‌باشد. خواهشمند است مراتب فوق به آگاهي كليه افراد و متصديان آن مؤسسه/شركت حمل و نقل رسانيده شود.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 14147/89
- ناريخ نامه:‌15/4/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License