شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نامه مديركل درآمد حق بيمه در مورد تقسيط بدهي معوقه واحد صنفي به شعبات سازمان تأمين اجتماعي

17 تير ماه 1389
پنج شنبه 8 ژوئيه 2010

جناب آقاي عباسعلي لواف مديركل درآمدحق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در نامه‌اي به مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران شرايط تقسيط بدهي‌هاي معوق واحدهاي صنفي به شعبات سازمان‌ تأمين اجتماعي را توضيح داده است. متن اين نامه در ادامه تقيم مي‌شود:

نظر به اينكه در اجراي ماده 46 قانون تأمين اجتماعي و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح جراتم مصوب 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام اغلب كارفرمايان مسمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به تقسيط بدهي‌هاي معوقه به همراه متفرعات آن اقدام، ليكن با بررسي‌هاي به عمل آمده تعدادي از اينگونه كارفرمايان از پرداخت اقساط در سررسيد‌هاي تعيين شده در واحد درآمد و اجرائيات شبه خودداري و اين موضوع باعث تبديل به حال شدن اقساط در واحدهاي مزبور گرديده كه در اين خصوص مي‌بايستي ماطالبات يادشده به همراه مانده‌ي جراتم مطالبه شده قبلي به اضافه جراتم محاسبه شده از تاريخ تبديل به حال طبق قانون اصلاح قانون جراتم وصول گردد. لذا در جهت مساعدت در پرداخت اينگونه كارفرمايان بابت كل بدهي مقرر گرديده در صورت درخواست، نسبت به تقسيط مجدد آن در مرحله‌ بعدي مطالبات سازمان در شعبه مربوط برابر مقررات اقدام گردد. عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحوي به اطلاع كارفرمايان و زير مجموعه‌ آن مجمع محترم رسيده، تا اينگونه كارفرمايان در جهت جلوگير از تعلق جراتم بيشتر و با مراجعه به سعبه مربوطه تأمين اجتماعي نسبت به ترتيب پرداخت بدهي‌هاي ياد شده اقدم نمايند.

- عباسعلي لواف
- مدير كل درامد حق بيمه
- شماره نامه:25254/5020
- تاريخ: 26/3/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License