شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نقطه شروع کجاست؟

تاريخ نشر: 24 شهريور 1389
چهار شنبه 15 سپتامبر 2010 بوسيله ى علیرضا حسینی

سئوالی برای تمام تازه واردها که از کجا میتوانند شروع کنند؟

خیلی از کسانی که از دور به این کار یا حرفه ویا صنف نگاه میکنند فکر میکنند که چه کار ساده ای است!

ولی نمیدانند که واقعیت امر چیزه دیگری است وتصمیم به ورود به این کار میگیرند.حال با علاقه یاراهنمائی دیگران ویا...اما مهم ترین مسئله اینکه نمیدانندکه ازکجا میتوانند شروع کنند؟

برای موفقیت در هرزمینه یکی از مهم ترین راهها نقطه شروع میباشد!
- 1-آیا از راه دانش ورزی؟
- 2-آیا از راه سنتی و شاگردی؟
- 3-آیا ازهردوراه؟

وآیا راههای دیگری هم هست که بتوان درآن حرکت موفقیتی داشت البته ناگفته نماند که دیدهرکسی نسبت به این کار متغیراست. برای مثال شخصی چون ریاست انجمن چنان متعهدوپشتکاردرانجام امور مربوطه دارد که فقط بایدزیرذربین عدالت دید تامتوجه اهمیت کار شد.

به نظر بنده حقیر بهترین انتخابها وبه همراه آن موفقیتهارامیتوانیم ازراه تحقیق به دست آوریم!

پس بیائید باچشم باز وتحقیق واستفاده ازتجربیات دیگران وارد این صنعت بزرگ ومهم وسودآورشویم.

آرزوی ورود افراد کارآمد وباانگیزه وخدمتگذاربه جامعه وکشور عزیزمان ایران راازخداوندبزرگ ومهربان خواستارم.

ع.ح


علیرضا حسینی

مقاله ها ى اين نويسنده

سخنگاه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 765299

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سخن اعضاء   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License