شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اين فرم را تكميل كنيد و به اتحاديه بفرستيد!

8 خرداد ماه 1389
شنبه 29 مه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

سلام عليكم

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 5355/208/م مورخ 2 خرداد ماه 1389 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و ضمائم مربوطه در خصوص نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1388 صاحبان مشاغل قاون نظام صنفي، خواهشنمند است نسبت به تكميل فرم زير اقدام و حد اكثر تا پايان وقت مورخه 13 خرداد ماه 1389 جهت اقدامات بعدي به اين اتحاديه به آدرس خيابان شريعتي، سه راه طالقاني خيابان خواجه نصير پلاك 225 واحد 5 ارسال و يا به شماره تلفن‌هاي 77509153 و 77628680 تا 83 فاكس فرماييد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس اتحاديه
- تاريخ نامه: 8 خرداد 89
- شماره نامه: 7679/ح/الف


اسناد پيوسته

29 مه 2010
سند : PDF
30.3 kb

فرم مشخصات اعضاء‌ اتحاديه‌‌هاي صنفي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License