شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نرخ جدید تخلفات صنفی

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع: نرخ جدید تخلفات صنفی

سلام علیکم؛

احتراما، عطف به نامه شماره 27435/ج مورخ97/05/07 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 66819/97 مورخ 97/04/23 سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم به تصویب نامه شماره 2398/ت/55035 هـ مورخ 97/03/22 هیئت محترم وزیران پیرامون نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه:‌465/ح/الف
- تاریخ نامه: 97/05/11پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 0

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License