شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

متن بخشنامه معاون حمل و نقل در مورد جايگزيني كارت هوشمند با دفترچه كار

6 خرداد 1389
پنج شنبه 27 مه 2010

-ادارات كل/سازمان‌هاي حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور.
- موضوع:جايگزيني كامل كارت هوشمند به جاي دفترچه كار!

با سلام؛

با توجه به گذشت سه سال از ابلاغ بخشنامه شماره 71/3/75903 مورخ 3/7/85 در خصوص دستور العمل صدور، تمديد،‌ تعويظ و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل برون شهري و با عنايت به صدور كارت هوشمند براي كليه رانددگان فعال در بخش حنل و نقل و تجهيز و بهره برداري كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل از دستگاه‌هاي كارت خوان جهت صدور بارنامه و صورت وضعيت، بدينوسيله از تاريخ 1/4/89 دفترچه كارت جهت فعاليت در بخش حمل و نقل جاده‌اي فاقد اعتبار بوده و اريه هرگونه خدمات به رانندگان فعال در اين بخش صرفاً منوط به دارا بودن كارت هوشمند مي‌باشد و هر نوع تخلف از مفاد اين بخشنامه قابل طرح در كميسيون ماده 12 مي‌باشد.

مقتضي است در اسرغ وقت اطلاع رساني لازم به تمام رانندگان و شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل واقع در حوزه آن استان صورت گيرد.

- شهرام آدم نژاد
- معاون حمل و نقل شماره نامه:‌74/20194 تاريخ نامه: 19/2/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406317

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License