شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كارت هوشمند جايگزين دفترچه كار مي‌شود

6 خرداد 1389
پنج شنبه 27 مه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

-همكاران گرامي!
- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل.

احتراماً عطف به نامه شماره 6740/11 مورخ 22/2/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، به پيوست تصويرنامه شماره 76/20194 مورخ 19/2/89 معاونت محترم حمل و نقل مبني بر جايگزيني كامل كارت هوشمند به جاي دفترچه كار از تاريخ 1/4.89 جهت آگاهي و رعايت كامل بخشنامه صدر الذكر از تاريخ مورد اشاره ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License