شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع:ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

سلام علیکم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 33/72722 مورخ96/12/08 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 17096/م/ح مورخ 96/11/17 سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم به رونوشت نامه محرمانه شماره 834/م/863 مورخ 96/10/06 سرپرست محترم اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران وفق رعایت قوانین و مقررات بازدارنده مطابق مندرج در نامه پیوستی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به منظور ضرورت اجرای موضوع جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه:‌1194/ح/الف
- تاریخ نامه:‌96/12/09پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 511571

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License