شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرایط مختومه شدن پرونده مربط به تعیین میزان درآمد مشمول مالیات

۶ شهریور ۱۳۹۶

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 28830/ب.م مورخ 96/06/01 اتاق محترم اصناف تهران به آگاهی می‌رساند؛ برابر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم (تصویر پیوست) در صورتی که مؤدی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 قانون مذکور رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد در مواردی که مؤدی ظرف مدت 30 روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوط مراجعه نکند در آمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی می باشد. مراتب جهت بهره برداری اعلام می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه:‌ 569/ح/الف
- تاریخ نماه:‌ 96/06/06پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 416246

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License