شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مصوبه هیأت وزیران در خصوص نصب و استفاده از صندوق فروش

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

سلام علیکم.

احتراماً، عطف به نامه شماره 24841/ب. م مورخ 96/05/11 اتاق محترم اصناف تهران به پیوست تصویر نامه شماره 36113 مورخ 96/04/27 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمائم مربوطه در خصوص مصوبه آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه:‌ 479/ح/الف
- تاریخ نامه: 96/05/16پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 511571

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License