شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اشتغال اتباع خارجی

۲۳ فروردین ۱۳۹۶
چهار شنبه 12 آوريل 2017 بوسيله ى حسین احمدی‌ زاده رپیس هیآت مدیره انجمن

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع : اشتغال اتباع خارجی

سلام علیکم احتراماً، عطف به نامه شماره 499/ب.م مورخ 96/01/19 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهی می‌رساند؛ به منظور شناسائی و اتخاذ برنامه ریزی مناسب جهت تنظیم بازار کار و همچنین برنامه ریزی و تصمیم گیری عملیاتی در زمینه اشتغال اتباع خارجی، حاضر در مشاغل گروه‌های چهارگانه در سال 96 بدینوسیله تصویر نامه شماره 95/102744 مورخ 95/02/17 سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمائم مربوطه به همراه یک نسخه فرم برآورد کارگران اتباع خارجی سالجاری و دستورالعمل نحوه تکمیل فرم جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: 24/ح/الف
- تاریخ نامه: 96/01/20


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 512036

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License