شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اجرای شایسته قانون خدمت نظام وظیفه عمومی

۱۳ اسفند ۱۳۹۵

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع: اجرای شایسته قانون خدمت نظام وظیفه عمومی

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 84311/ب.م مورخ 95/12/11 اتاق محترم اصناف تهران و نامه شماره 7/06/12040 مورخ 95/12/01 اتاق محترم اصناف ایران (تصویر پیوست) به آگاهی می رساند: در راستای اجرای ماده 63 مکرر الحاقی 95/08/22 قانون خدمت نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: کسانی که به نحوی مشمولان غایب و فراری را در مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ، شرکتها ، آموزشگاهها ، کارگاههای صنفی و بنگاهها و تعمیرگاهها استخدام یا مشغول بکار نمایند توسط بازرسین و عوامل اجرائی ضمن مطالبه جرائم پیش بینی شده ، به محاکم قضائی نیز معرفی می گردند ، مراتب جهت بهره برداری و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: 1103/ح/الف
- تاریخ نامه: 95/12/11


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 416246

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License