شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اجرای عملیات کارگاهی در محور آزاد راه کرج - تهران

11 مرداد 1395

مدیران محترم مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل::

موضوع: اجرای عملیات کارگاهی در محور آزاد راه کرج - تهران

سلام علیکم

احتراما ، عطف به نامه شماره 11/16189 مورخ 95/05/10 اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان تهران و به استناد نامه شماره 42694/72/4 مورخ 95/05/04 رئیس محترم مرکز مدیریت راههای کشور از تاریخ 95/05/05 لغایت 95/09/30 از ساعت 8/30 الی15/30 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تا ساعت 13 در محور آزاد راه کرج-تهران (باندجنوبی-حدفاصل پل کلاک تا تیر شماره 200) کیلومتر 0 تا 10 تردد به صورت همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره
- شماره نامه: 95/751
- تاریخ نامه: 95/05/10