شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودی بارنامه شرکت فرآورده‌های نفتی روژان ترابر

۱۴ بهمن ۱۳۹۴
چهار شنبه 3 فوريه 2016 بوسيله ى حسین احمدی‌ زاده رپیس هیآت مدیره انجمن

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای تهران!

موضوع: مفقودی بارنامه شرکت فرآورده‌های نفتی روژان ترابر

سلام علیکم.

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۱/۴۶۰۰۵ مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و به استناد نامه شماره ۸۳/۱۰۳۱۷ مورخ ۹۴/۰/۲۸ اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه‌های استان ایلام در ادامه نامه شماره ۱۴۸ مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ شرکت فرآورده‌های نفتی روژان مبنی بر سرقت بارنامه‌های شرکت مذکور جهت آگاهی و در صورت مشاهده جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی‌زاده رئیس هیأت مدیره
- شماره نامه: ۹۴/۱۷۸۰
- تاریخ نامه: ۹۴/۱۱/۰۷

مدیرکل محترم سازمان حمل و نقل و پایانه‌های ایلام

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند شرکت فوق تعداد جمعاً هشتاد و پنج فقره بارنامه به شماره سریال‌های (۶۶۱۲۵ن/۹۲ - ۶۶۸۰۵۱) هفتاد و پنج فقره، و (۶۶۳۹۲۶ - ۶۶۳۹۳۵ ن/۹۲) تعداد ده بارنامه، جمعاً هشتاو پنح فقره مفقود گردید. لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام به حضور تقدیم می‌گریدد.

- شرکت حمل و نقل روژان ‌ترابر
- شماره ۱۴۸
- تاریخ: ۹۴/۰/۲۳