شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ثبت اطلاعات شركت‌ها در سيستم مديريت شركت‌هاي حمل و نقل

سه شنبه 7 اكتبر 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حقل و نقل كالاي تهران‌ و . . .

موضوع:‌ ثبت اطلاعات شركت‌ها در سيستم مديريت شركت‌هاي حمل و نقل.

سلام عليكم؛

احتراماً به استناد نامه شماره 7 / 7 / 75403 مورخ 31 / 6 / 1393 مديركل محترم دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات با توجه به اينكه كليه اطلاعات شركت‌ها مي‌بايست در وب‌سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به آدرس www.sherkatha.rmto.ir ثبت گردد، به پيوست كد كاربري و پسورد شركت‌ها و همچنين راهنماي استفاده از سيستم كنترل مديريت شركت‌ها در قالب سي‌ دسي ارسال مي‌گردد. خواهشمند است مراتب به كليه شركت‌ها و مؤسسات عضو و غيرعضو ابلاع كه تا تاريخ 15 / 8 / 1393 نسبت به ثبت اطلاعات دقيق و كامل آن اقدام و مراتب را جهت پيگيري و ببرسي از طريق سايت مذكور به اين اداره كل ارسال نمايند،‌ در غير اينصورت ارايه هرگونه خدمات به شركت‌ها با اشكال مواجه خواهد شد.

- حميد رضا شهركي ثانوي مديركل
- شماره نامه: 26998 / 11 / 11
- تاريخ نامه: 12 / 7 / 1393


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 422143

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License