شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دستور مقام قضايي مبني بر عدام ارايه خدمات

26 مرداد 1390
چهار شنبه 17 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌دستور مقام قضايي

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 18671/17 مورخ 12/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدر‌الاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 5/71/59608 مورخ 10/5/90 مديركل محترم حقوقي و تدوين مقررات و نامه شماره 900213 مورخ 28/4/90 شعبه 6 دادگاه حقوقي تبريز مقتضي است در صورت مشاهده كاميون به شماره انتظامي 652 ع 17 ايران 15 ضمن عدم ارايه خدمات مراتب را به نزديك‌ترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16366/90
- تاريخ نامه:‌26/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406429

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License