شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
در جريان ديد و بازديد نوروزي به تصويب رسيد:

تشكيل كارگروهي براي رسيدگي به مشكلات مرتبط با شكايت‌ها

30 فروردين ماه 1389
دو شنبه 19 آوريل 2010

روز شنبه 28 فروردين ماه 1389 جناب آقاي مهندس فرهاد صالحيان مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و جناب آقاي مهندس داود سنهددژ سعيدي معاون حمل و نقل، و جناب آقاي مهندس علي سالمي‌زاده مديرپايانه‌هاي بار تهران در دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي بين شهري تهران و حومه با اعضاء‌ هيأت مديره‌ي اين انجمن ديدار كردند و به مشكلات اعضاء انجمن كه از سوي هيأت مديره‌ي انجمن مطرح شد گوش سپردند و پس از بررسي آن‌ها مقرر شد كه كارگروهي مركب از دو نفر از مسؤلان سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و 4 نفر از اعضاء هيأت مديره‌ در انجمن تشكيل شود و تمام شكايات مطرح شده از شركت‌ها را پيش از ارايه به كميسيون ماده‌ي 12 مورد بررسي قرار دهند و شكايت‌هاي قابل بررسي را همراه با نظرات كارشناسي براي تصميم‌گيري نهايي به كميسيون ماده‌ي 12 ارايه دهند.

جناب آقاي كريم احمدي كه در اين نشست حضور داشت ضمن بيان نكات فوق توضيح‌هاي ديگري نيز ارايه داد كه در ادامه تقديم مي‌شود. . .

در اين نشست مقرر شد كه كليه‌ي مشكلات مربوط به بارنامه‌ها، ماليات‌ها، عوارض، مغايرت‌هاي كرايه‌، شكايت رانندگان، شكايت شركت‌ها، و شكايت‌هاي پليس راه از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل به كارگروهي كه در انجمن تشكيل مي‌شود ارايه گردد.

در اين كارگروه افراد زير حضور خواهند يافت:
- 1. آقاي مهندس علي سالمي زاده (از سوي سازمان حمل و نقل)
- 2. آقاي موحديان (از سوي سازمان حمل و نقل)
- 3. آقاي علي‌ اصغر سعيدي (از هيأت مديره)
- 4. آقاي كريم احمدي (از هيأت مديره)
- 5. آقاي عباس سيانكي (از هيأت مديره)
- 6. آقاي مهوچهر صيادي (از هيأت مديره)

همانطور كه گفته شد تمام شكايت‌‌ها پيش از طرح در كميسيون ماده 12 در اين كميته مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اگر شكايت وارد بود همراه با نظرات كارشناسي كميته به كميسيون ماده 12 ارجاع خواهد شد. در غير اين صورت، در همين كميته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تأسيس شوراي حل اختلاف

در ادامه‌ي اين نشست پيشنهاد تأسيس شوراي حل اختلاف در انجمن مطرح شد اما به اطلاع رسيد كه پيش از اين انجمن در مورد تأسيس شوراي حل اختلاف اقدام كرده و از قوه‌ي قضائيه خواسته است تا يك شوراي تخصصي حل اختلاف در انجمن راه‌اندازي شود و اين درخواست مراحل بررسي و اجريي شدن را طي مي‌كند.


سخنگاه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 765299

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License